Kompetens och lärande i arbetet - ett projekt vid Volvo Bussar AB, Boråsfabriken
Rapport, 2000

Författare

Marita Christmansson

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Anders Edström

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

Per Medbo

Institutionen för transportteknik

Johan Wass

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06