Finite element adaptivity in dynamicsand elastoplasticity.
Kapitel i bok, 1991

Författare

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

The finite element method the 1990s

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13