Fundamental deactivation and regeneration mechanisms of Fe-BEA as catalyst for selective reduction of nitrogen oxides in oxygen excess
Paper i proceeding, 2014

Författare

Soran Shwan

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Louise Olsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

8th International Conference on Environmental Catalysis (ICEC)

Styrkeområden

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08