Stability of elastic plane frames including soil-structure interaction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Ragnar Larsson

Institutionen för hållfasthetslära

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för hållfasthetslära

Computers and Structures

Vol. 29 5 845-858

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07