16th Nordic Symposium on Catalysis
Paper i proceeding, 2014

Författare

Soran Shwan

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Louise Olsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

16th Nordic Symposium on Catalysis

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Kemiteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08