Strategizing at the Boundaries of Firms
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

The IMP Journal

0809-7259 (ISSN)

Vol. 8 2 51-83

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-06