Future Accident Scenarios involving Small Electric Vehicles
Paper i proceeding, 2014

Small Electric Vehicles

Future accident scenarios

Författare

Mats Svensson

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Gian Antonio D'Addetta

Anna K Carlsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Christian Ewald

Peter Luttenberger

Christian Mayer

Johan Strandroth

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Ernst Tomasch

Andreas Gutsche

Jac Wismans

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

International Research Council on the Biomechanics of Injury Conference, IRCOBI 2014; Berlin; Germany; 10 September 2014 through 12 September 2014

2235-3151 (ISSN)

51-52

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07