Effects of a post impact stability control system on driving behavior: an example of interaction between in-vehicle autonomous systems and drivers
Poster (konferens), 2014

driver-vehicle interaction

driving behaviour

autonomous system

Författare

Xiaoli Xie

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

MariAnne Karlsson

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Proc

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08