A Complete Model of Ultrasonic NDE for Internal and Surface-breaking Cracks
Paper i proceeding, 1995

Författare

Anders E Boström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Peter Bövik

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Proc. of the Int. Conf. on Comp. Eng. Sci.

Vol. 2

Ämneskategorier

Maskinteknik