A Model of Ultrasonic NDE for Internal and Subsurface Cracks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Peter Bövik

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Anders E Boström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

J. Acoust. Soc. Am.

Vol. 102 5 2723-2733

Ämneskategorier

Maskinteknik