Ultrasonic scattering by a side-drilled hole
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Anders E Boström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Peter Bövik

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Int. J. of Solids and Structures

Vol. 40 3493-3505

Ämneskategorier

Maskinteknik