Eighth Nordic Seminar on Computational Mechanics, Short Papers, Göteborg November 17-18, 1995
Bok, 1995

Författare

Ragnar Larsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07