Planeringsmetoder i tillverkande företag (Rapport för Föreningen för Produktionslogistik (PLAN))
Rapport, 2000

Författare

Patrik Jonsson

Institutionen för transportteknik

S. A. Mattsson

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi