Finite element adaptivity in dynamics and elastoplasticity
Kapitel i bok, 1991

Författare

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

The finite element method in the 1990's

11-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08