Inside front cover
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Sheedeh Fouladvand

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Per-Anders Carlsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Catalysis Science and Technology

2044-4753 (ISSN) 2044-4761 (eISSN)

Vol. 4 10 3396-3396

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1039/C4CY90042A