Inside front cover
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Sheedeh Fouladvand

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Per-Anders Carlsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Catalysis Science and Technology

2044-4753 (ISSN) 2044-4761 (eISSN)

Vol. 4 10 3396-3396

Katalysatorer för krävande miljöer

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF) (RMA08-0085), 2009-07-01 -- 2013-06-30.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1039/C4CY90042A

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-27