Mesh generation and mesh refinement procedures for computational plasticity
Paper i proceeding, 1989

Författare

Hao Jin

Institutionen för byggnadsmekanik

Lars Bernspång

Institutionen för byggnadsmekanik

Ragnar Larsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Second international conference on computational plasticity-models, software and applications, COMPLAS II, Barcelona, Spain, 18th-22nd September 1989

11-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08