On adaptive calculation of Kirchhoff plates with mixed method
Paper i proceeding, 1989

Författare

Michal Saran

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

The ICES conference in Atlanta, April 1988

8-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08