High order time integration of thermal problems
Paper i proceeding, 1985

Författare

Jerzy Kujawski

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Peter F G Hansbo

Institutionen för byggnadsmekanik

Fifth International Conference on Numerical Methods in Thermal Problems, Swansea, July 1985

15-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06