Template-less Synthesis of Hollow Carbon Nanospheres for White Light-Emitting Diodes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

X. G. Zheng

H. L. Wang

Q. Gong

L. Chen

K. Wang

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Materials Letters

0167-577X (ISSN)

Vol. 126 71-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07