Stability and progressive failure of natural slopes - A simple approach
Paper i proceeding, 1984

Författare

Peter F G Hansbo

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

International Conference on Numerical Methods in Geomechanics, Nagoya 1985

7-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08