The Processing Influence on the Structure and Properties of Melt-Filtered and Blended Electronic Waste Thermoplastics
Paper i proceeding, 2014

Författare

Erik Stenvall

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc International Polymer Processing Society

PPS-30

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Textil-, gummi- och polymermaterial

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07