Shining polarized light on recombination proteins: spectroscopic study of the structure of active nucleoprotein filaments
Licentiatavhandling, 2006


Författare

Karolin Frykholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola: 2006:10

Mer information

Skapat

2017-10-06