Proceedings of the 17th Numerical Towing Tank Symposium
Övrigt, 2014

Författare

Rickard Bensow

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marine Design

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Energi

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07