Modeling microcracks using weak periodic boundary conditions and xfem
Paper i proceeding, 2014

We study computational homogenization of microstructures with cracks using a weak format of periodicity in combination with the eXtended Finite Element Method (XFEM).

Cracks

OOFEM

Homogenization

XFEM

Micro-periodicity

Multiscale

Författare

Erik Svenning

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Martin Fagerström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceedings of NSCM-27: the 27th Nordic Seminar on Computational Mechanics

0348-467X (ISSN)

156-159

Flerskalig modellering av duktilt brott

Vetenskapsrådet (VR), 2013-01-01 -- 2016-12-31.

Ämneskategorier

Materialteknik

Teknisk mekanik

Beräkningsmatematik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07