Resourcing in Business Logistics - the art of systematic combining, Malmö: Liber and Copenhagen Business School Press.
Bok, 2006

Författare

Marianne Jahre

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Håkan Håkansson

Göran Persson

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06