Kvalitetsupplevelse och resenärsinformation. En kunskapssammanställning
Rapport, 2014

kollektivtrafik

resenärsinformation

kvalitet

informationstjänst

resenär

informationsteknik

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Margareta Friman

Lars Olsson

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Mänsklig interaktion med IKT

Mer information

Skapat

2017-10-08