Sleep apnea related risk of motor vehicle accidents is reduced by continuous positive airway pressure: Swedish traffic accident registry data
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Obstructive sleep apnea (OSA) is associated with an increased risk of motor vehicle accidents (MVAs). The rate of MVAs in patients suspected of having OSA was determined and the effect of continuous positive airway pressure (CPAP) was investigated.

Författare

Mahssa Karimi

Göteborgs universitet

Jan A Hedner

Göteborgs universitet

Henrike Häbel

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Olle Nerman

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ludger Grote

Göteborgs universitet

Sleep

0161-8105 (ISSN) 1550-9109 (eISSN)

Vol. 38 3 341-349

Ämneskategorier

Klinisk medicin

Lungmedicin och allergi

DOI

10.5665/sleep.4486

PubMed

25325460

Mer information

Senast uppdaterat

2021-06-29