LCM in industry practices; it is not all about tools. Learnings from a multinational corporation.
Poster (konferens), 2014

Environmental life cycle management (LCM)

communities of practice (CoP)

objectified knowledge

knowledge management (KM)

situated knowing

networks

Författare

Hanna Lindén

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Henrikke Baumann

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Magnus Rosén

Göteborgs universitet

Andreas Diedrich

Göteborgs universitet

Presented at the 4th International [avniR] Conference in Lille, France, November 5-6, 2014

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07