A correctness analysis for the algorithm presented in “Symbolic Computation of Boundary Unsafe States in Complex Resource Allocation Systems Using Partitioning Techniques”
Rapport, 2014

Författare

Zhennan Fei

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Knut Åkesson

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Spyros Reveliotis

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Produktion

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Datorsystem

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-07