A correctness analysis for the algorithm presented in “Symbolic Computation of Boundary Unsafe States in Complex Resource Allocation Systems Using Partitioning Techniques”
Rapport, 2014

Författare

Zhennan Fei

Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Knut Åkesson

Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Spyros Reveliotis

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Produktion

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Datorsystem

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology