Morphology and properties of melt-filtered and melt-blended WEEE thermoplastics
Poster (konferens), 2014

Författare

Erik Stenvall

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc. Materials for Tomorrow 2014

Nr 48-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Textil-, gummi- och polymermaterial

Mer information

Skapat

2017-10-07