Collaboration between universities in Sweden
Kapitel i bok, 2015

Författare

Daniel Ljungberg

Göteborgs universitet

Tomas McKelvey

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-3-319-13134-4

Mer information

Skapat

2017-10-10