Collaboration between universities in Sweden
Kapitel i bok, 2015

Författare

Daniel Ljungberg

Göteborgs universitet

Tomas McKelvey

Göteborgs universitet

Mergers and Alliances Higher Education: International Practice and Emerging Opportunities


978-3-319-13134-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-3-319-13134-4

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13