Grundläggande egenskaper för injektering och inträngning av bruk
Övrigt konferensbidrag, 2014

Injektering i hårt berg inkluderar vetenskaper som flöde av vätskor, reologi, hydrogeologi, material kännedom, geologi och annat. Att faktiskt förstå och ha en känsla för hur flöde fungerar i sprickor är viktigt. Detta kan lätt glömmas av och energi läggs allt som oftast på andra delar exempelvis på materialetkunskap. Denna artikel syftar till att beskriva hur flöde sker i sprickor och bör kunna bidra till en känsla av hur flödet av bruk faktiskt sker. Artikeln utgår från framtagna samband för spridning baserat på Binghamflöden för att beskriva hur yttre händelser som kan uppträda vid vanlig injektering kan påverka spridningen. En verifikation av inträngningslängder i en nyligen tillverkad sprickmodell används för att visa hur ett Binghamflöde beter sig. Både spridning och hur ett sambandshål påverkar spridningen visas samt hur detta kan påverka designkriterier. Filmvisning av injekteringsflöde i sprickrepliken kommer säkerligen bringa lite mer klarhet i hur teoretiska beräkningar kan användas som modeller.

Författare

Johan Funehag

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Johan Thörn

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Bergmekanikdag 2014, Stockholm

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07