Organisasjonsteori
Övrigt, 2014

Organisasjonsteori gir en solid og oversiktlig presentasjon av faget organisasjonsteori. Den dekker emnene som tradisjonelt inngår i faget slik det undervises på universitet og høyskoler, og legger vekt på den nordiske tradisjonen i utvalget av tekster og eksempler. Boken er strukturert etter fagets historiske utvikling, fra antikken via den klassiske organisasjonsteorien og byråkratiteorien, og helt frem til de seneste utviklingstrekk, og viser sammenhengen de ulike skoler og teorier har vokst frem i. Organisasjonsteori bygger på den svenske Organisation och organisering av Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling og Alexander Styhre. Den norske utgaven er oversatt og bearbeidet av Kristin Woll. Woll har i tillegg formulert læringsmål for de forskjellige kapitlene og dessuten skrevet et eget kapittel om makt. Boken er utviklet for undervisningsformål av skandinaviske forfattere som både representerer akademisk tyngde, omfattende lærebokproduksjon og lang erfaring med å undervise faget på universitet og høyskoler i Sverige og Norge.

Författare

Ulla Eriksson-Zetterquist

Göteborgs universitet

Thomas Kalling

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Kristin Woll

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

978-82-02-38329-9

Mer information

Skapat

2017-10-10