Influence of shipment size on logistics costs in the ordering company
Övrigt konferensbidrag, 2000

Författare

Eva Johansson

Institutionen för transportteknik

S. Heuman

Mats Johansson

Institutionen för transportteknik

Logistics changes in the new century / NOFOMA 2000, [Aarhus on June 14-15, 2000] ; edited by Anders Thorstenson & Peder Østergaard

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07