Comparison of VDI and UMS GaAs Schottky diodes for subharmonic mixers in the lower THz band
Paper i proceeding, 2006

GaAs schottky diode mixer

subharmonic

THz front-ends

Författare

Peter Sobis

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Jan Stake

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Anders Emrich

WOCSDICE 2006

1652-0769 (ISSN)

89-

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08