Entrepreneurial exploitation of creative destruction and the ambiguity of knowledge in the emerging field of digital advertising
Kapitel i bok, 2013

Författare

Oskar Broberg

Göteborgs universitet

Ann-Sofie Axelsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Gustav Sjöblom

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

How entrepreneurs do what they do. Case studies in knowledge intensive entrepreneurship

105-118

Ämneskategorier

Ekonomisk historia

Företagsekonomi

DOI

10.4337/9781781005507.00017

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-17