End-of-term: On (Scandinavian) management studies: What works, what doesn’t, and what can we do better?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Christine Coupland

Martin Fougère

Monica Lindgren

Inger Johanne Pettersen

Per Skålén

Morten Thanning Vendelø

Scandinavian Journal of Management

0956-5221 (ISSN)

Vol. 30 4 461-469

Ämneskategorier

Företagsekonomi

DOI

10.1016/j.scaman.2014.09.001

Mer information

Skapat

2017-10-10