Krockdocka som testar whiplashskyddet för kvinnor
Rapport, 2014

Studien har som huvudsyfte att förbättra prototyp-krockdockan BioRID 50F och består av följande delmoment: 1) Uppgradering av huvud 2) Uppgradering av underarmar/händer 3) Uppgradering av underben/fötter 4) Förenklad inmätning av H-punkten 5) Justering av ryggradens kurvatur 6) Justering av ryggradens styvhet 7) Statisk provning av böjstyvhet i överkropp och ryggrad 8) Dynamisk provning för verifiering av dockans bio-fidelitet. Vi fann att: 1) Det har skett en avsevärd förbättring av bakåtrotationen i T1-kotan jämfört med BioRID 50F_V1. Viss förbättringspotential kvarstår för att nå genomsnittsnivån för resultat från volontärprov. 2) Vi ser även att den horisontella T1-rörelsen relativt släden är något i underkant och detta hänger troligen samman med den låga bakåtrotationen – hade T1 roterat mer bakåt hade även T1 rört sig bakåt. 3) En anledning till att vi inte har fått upp rotationen i T1 till den genomsnittliga volontärnivån kan vara att vi har krökt om och rätat upp ryggraden på BioRID 50F_V2, och därmed har T1 redan i startpositionen hamnat i ett läge närmare stolsryggen. 4) En annan anledning till att vi inte har fått upp rotationen i T1 tillräckligt kan vara att höjden på T1 inte är samma för BioRID 50F som för 50-percentila kvinnor – uppskattningsvis är den i storleksordningen 2-3 cm för låg. Anledningen till detta ligger i nuvarande konstruktionen av BioRID 50Fs ryggrad som är en lågbudget-modifiering av den manliga krockdockan BioRID II (P3). För att få sitthöjden rätt togs de två nedersta ländkotorna, samt 20 mm av sakrum-kotan, bort. Hela anpassningen av sitthöjden har gjorts på ryggen mellan T1 och pelvis, men ingen anpassning har gjorts när det gäller längden på halsen eller höjden på huvudet. En framtida fullt utvecklad kvinnlig krockdocka behöver byggas med nya komponenter från grunden så att ryggradens sektioner blir exakt anpassade till en genomsnittlig kvinnas mått. Då kommer T1 kotan att få rätt höjd. Ett sådant projekt beräknas dock kosta 15 miljoner kronor. En ytterligare förbättring i nuvarande lågbudget-anda skulle vara att öka höjden på sakrum-kotan 2-3 cm och göra motsvande minskning på halslängden. På så sätt skulle T1 att hamna högre upp relativt stolsryggen, mera representativt för en kvinna och därmed röra sig mer bakåt, närmre nivån i volontärresultaten.

Kvinnlig krockdocka

Författare

Anna K Carlsson

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Mats Svensson

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Farkostteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-08