Pilot plant microalgae farming on waste resources from a Swedish pulp and paper mill
Poster (konferens), 2014

Författare

Susanne Ekendahl

Johan Engelbrektsson

Eva Albers

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Niklas Strömberg

Young Algaeneers Symposium, 3-5th of April, Montpellier and Narbonne, France

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07