Mikroalgers biokemi
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2014

Författare

Eva Albers

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Workshop om odling av mikroalger, Bucefalos project, 4 December, Trelleborg

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Biokemi och molekylärbiologi

Mikrobiologi

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07