When Smart Cities meet Big Data
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

Vincenzo Massimiliano Gulisano

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Magnus Almgren

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Marina Papatriantafilou

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

ERCIM news

1564-0094 (eISSN)

Vol. 98

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Datorsystem

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-16