When Smart Cities meet Big Data
Artikel i övriga tidskrifter, 2014

Författare

Vincenzo Massimiliano Gulisano

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Magnus Almgren

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Marina Papatriantafilou

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

ERCIM news n. 98

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Datorsystem

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13