Business relationships and resource combining
Paper i proceeding, 2006

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Håkan Håkansson

In proceedings of the 2nd IMP Journal Seminar, Gothenburg, May 18-20.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06