HB-EGF affects astrocyte morphology, proliferation, differentiation and the expression of intermediate filament proteins
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Johan Liu

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Journal of Neurochemistry

0022-3042 (ISSN) 1471-4159 (eISSN)

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Ämneskategorier

Cellbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07