Study of different tyre simulation methods and effects on passenger car aerodynamics
Paper i proceeding, 2014

Författare

Teddy Hobeika

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Simone Sebben

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

International Vehicle Aerodynamics Conference

187-195

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-03