Effective Resource Management Towards Efficient Computing
Paper i proceeding, 2014

Författare

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik

Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition (DATE), Dresden, GERMANY, MAR 24-28, 2014

1530-1591 (ISSN)


978-3-9815370-2-4 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Elektroteknik och elektronik

ISBN

978-3-9815370-2-4

Mer information

Skapat

2017-10-08