The impact of chemical addition on refining parameters
Paper i proceeding, 1995

Författare

P. Engstrand

Anders Karlström

L. Nilsson

1995 International Mechanical Pulping Conference, Ottawa, Canada. Jun. 12-15, 1995

281-286
1-895288-84-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Materialteknik

ISBN

1-895288-84-3

Mer information

Skapat

2017-10-10