Schur multipliers of Cartan pairs
Preprint, 2014

Författare

Rupert Levene

Nico Spronk

Ivan Todorov

Lyudmyla Turowska

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07