Schur multipliers of Cartan pairs
Preprint, 2014

Författare

Rupert Levene

Nico Spronk

Ivan Todorov

Lyudmyla Turowska

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper