Järnvägen igår, idag, imorgon – hur forskning kan användas
Artikel i övrig tidskrift, 2014

edan 1850-talet har järnvägen varit en viktig del in samhällets transportsystem. Under den tiden har krav på kapacitet och prestanda ökat radikalt. I denna artikel beskrivs hur forskning har möjliggjort järnvägens utveckling och några framtida krav den ställs inför.

Författare

Elena Kabo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Anders Ekberg

Dynamik

Reflexen

0284-0707 (ISSN)

Vol. 2014 3 15-17

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07