DEM Modeling of Hopper Flows: Comparison and Validation of Models and Parameters
Paper i proceeding, 2006

Författare

Rasmus Hemph

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Berend van Wachem

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Alf-Erik Almstedt

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

AIChE, Proc. Fifth World Congress on Particle Technology, Orlando, Florida

Ämneskategorier

Kemiteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07