Effect of age on amount and distribution of diffuse axonal injury after rotational trauma
Poster (konferens), 2014

Författare

Johan Davidsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Maria Angéria

Mårten Risling

Neuroscience Meeting, Washington DC, Nov 15-21, 2014

486.06

Ämneskategorier

Maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07